Kirchengemeinde Wöhrden

Pastorin Hendrikje Timmermann
Ev.-luth. Kirchengemeinde Wöhrden
Tel: 04839/248